Na ovom kursu ćete naučiti kako da koristite sve najvažnije funkcije Word-a 2003. Početne lekcije obuhvataju osnovne tehnike rada, kao što su izbor formata, unos i formatiranje teksta, korišćenje menija.
Zatim slede lekcije koje su posvećene unosu ilustracija, tabela, korišćenju šablona i slanju cirkularnih pisama.
Konačno, završne lekcije se bave tretmanom velikih dokumenata, izradom sadržaja, indeksa, upotrebom makroa itd.

Spisak tema možete videti ako kliknete ovde...