Kurs Excel 2003 će vam pomoći da savladate upotrebu najpopularnijeg programa za tabelarna proračunavanja.
Početne lekcije obuhvataju osnovne tehnike rada, kao što su unos podataka i formula. Zatim slede lekcije koje su posvećene analizi rezultata, njihovom štampanju i publikovanju na Web. Na kraju kursa ćete savladati upotrebu šablona, lista, makroa i drugih raspoloživih funkcija.

Spisak tema možete videti ako kliknete ovde...